^^ยินดีต้อนรับสู่บล็อกกิ๊กนะค๊า ^^


รายงานวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง สื่อการสอน

เรียนเมื่อ 14 ก.พ. 53

เรียนเมื่อ 14 ก.พ. 53

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ต.จอมบึง อ.จอมบึง, Thailand
ทิพาพร ขันบุตรศรี ชื่อเล่น กิ๊ก การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา ป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอก ไอที รุ่น 2 ปัจจุบัน เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่น 12 และฝึกสอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ค๊า

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ป.บัณฑิต2552

........ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน
.......การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
...........5.1 สไลด์
...........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
...........5.3 นาฬิกา
...........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
...........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น